foto

doc. Ing. František Babič, PhD.

English Slovak
Pracujem ako docent na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky. Mojím školiteľom v rámci PhD. štúdia bol prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Oblasti odborného záujmu

 • Dolovanie v rôznych typoch dát.
 • Manažment znalostí, znalostné procesy, ich modelovanie a analýza.
 • Systémy na podporu rozhodovania.
 • Projektový manažment.
 • Analýza fungovania firmy, procesné modelovanie.

Výučba

V rámci mojej pedagogickej praxe sa primárne venujem výuke v odbore Hospodárska informatika na KKUI FEI TU v Košiciach:

Konzultačné hodiny (Študijný poradca pre ŠP Hospodárska informatika)

 • STREDA: 14:00 - 15:00, Vysokoškolská 4, 1.poschodie

Projekty

 • 2021-2024: VEGA 1/0685/21 - Intepretovateľné modely analýzy dát pre podporu rozhodovania
 • 2021-2024: APVV-20-0232 - Spracovanie a analýza ultrasonografických videozáznamov pomocou umelej inteligencie
 • 2020-2024: COST CA19137 - Sudden cardiac arrest prediction and resuscitation network: Improving the quality of care

 • 2019-2023: COST CA18109 - Accelerating Global science In Tsunami HAzard and Risk analysis
 • 2020-2022: Inteligentná platforma pre riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca pre maloobchod (ITMS 313012Q957)
 • 2018-2022: APVV-17-0550 - Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov
 • 2017-2021: APVV-16-0213 - Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát
 • 2017-2021: COST CA16226 - Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly
 • 2016-2021: COST CA15222 - European Network for cost containment and improved quality of health care
 • 2016-2020: IT Akadémia - Vzdelávanie pre 21.storočie (ITMS 312011F057)
 • 2017-2019: KEGA 005TUKE-4/2017 - Zavedenie praktickej výučby mobilných technológií prostredníctvom vývoja aplikácií pre inteligentné zariadenia
 • 2016-2019: VEGA 1/0493/16 - Metódy a modely pre analýzu prúdov dát
 • 2014-2018: COST TD1405 - European Network for the Joint Evaluation of Connected Health Technologies (ENJECT)
 • 2017-2018: Vytvorenie kreatívneho priestoru pre študentov Hospodárskej informatiky (Nadácia ESET)
 • 2015-2017: KEGA 025TUKE-4/2015 - Zavedenie výučby analýzy veľkých dát
 • 2013-2015: Technicom - Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (ITMS 26220220182)
 • 2012-2015: VEGA 1/1147/12 - Metódy analýzy kolaboratívnych procesov realizovaných prostredníctvom informačných systémov
 • 2011-2014: APVV-0208-10 - Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálných sietí (TRADI-CE) - koordinátor FIIT STU BA
 • 2011-2014: SPES - Support Patients through E-services Solutions (ERDF OP CE 3CE286P2)
 • 2011-2013: KEGA 065TUKE-4/2011 - Virtuálne laboratórium hospodárskej informatiky
 • 2012: Innovative Education of Business Analytics for Students - IBM Faculty Award
 • 2010-2013: IT4KT - Informačné technológie pre prenos znalostí (ITMS 26220220123)
 • 2009-2013: CE-FEI-II - Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy (ITMS 26220120030)
 • 2009-2012: CE-FEI-I - Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy (ITMS 26220120020)
 • 2010-2011: VEGA 1/0042/10 - Metódy identifikácie, anotovania, vyhľadávania, sprístupňovania a kompozície služieb s využitím sémantických metadát pre podporu vybraných typov procesov
 • 2009-2011: VMSP-P-0048-09 (APVV) - Data Mining Meteo - Predpovedné a detekčné metódy význačných a nebezpečných javov založené na dolovaní meteorologických dát - koordinátor MicroStep MIS, s.r.o. BA
 • 2006-2011: KP-Lab (KPP) - vytváranie kolaboratívneho systému (FP6 IST)
 • 2007-2009: RPEU-0011-06 - Podpora procesov tvorby nových znalostí
 • 2007-2009: VEGA 1/4074/07 - Metódy anotovania, vyhľadávania, tvorby a sprístupňovania znalostí s využitím metadát pre sémantický popis znalostí
 • 2006-2008: Vega 1/3135/06 - Metódy a prostriedky pre tvorbu integrovaných distribuovaných aplikácií na báze ambientov - agentov vyššej úrovne
 • 2005-2007: KEGA 3/3124/05 - Virtuálne laboratórium manažmentu dodávateľsko-odberateľských reťazcov
 • 2007-2009: APVV-0391-06 - Sémantická kompozícia webových a gridových služieb, spoločný projekt s ÚI SAV v Bratislave
 • 2007-2008: RPEU-0025-06 - Rozšírenie riešenia z projektu Seamless o analytické a hodnotiace funkcie

Organizácia konferencií

 • DaZ & WIKT 2019 (web)
 • WIKT 2017 (web)
 • WIKT 2015 (web)
 • WIKT 2013 (web)
 • WIKT 2011 (web)
 • WIKT 2009 (web)
 • WIKT 2007 (web)

Kontakt

 • e-mail: Frantisek dot Babic at tuke.sk
 • tel: (+421 55) 602 4220
 • adresa: Technická univerzita v Košiciach, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice